Red Hat Certified Engineer (RHCE) Exam RHEL 8

EX294

Den prestationsbaserade Red Hat Certified Engineer (RHCE) -examen (EX294) testar din kunskap och skicklighet i att hantera flera system med Red Hat® Ansible® Engine och utföra vanliga systemadministrationsuppgifter över ett antal system med Ansible. De färdigheter som testats i denna undersökning är grundläggande för systemadministration i många Red Hat-produkter. Genom att klara visar examen blir du en RHCE®, som också räknar för att bli en Red Hat Certified Architect (RHCA®).
Denna tentamen är baserad på Red Hat Enterprise Linux® 8 och Red Hat Ansible Engine 2.7.

Publik för den här tentamen

  • Erfaren Red Hat Enterprise Linux-systemadministratörer som söker validering av sina färdigheter eller kräver en certifiering av antingen av deras organisation eller baserat på ett mandat (DoD 8570-direktiv)
  • Student som har tagit Red Hat System Administration III: Linux Automation (RH294) och är på väg att bli Red Hat Certified Engineer (RHCE)
  • Student som är på väg att bli Red Hat Certified Architect (RHCA)
  • Systemadministratörer som vill visa kompetens när det är angivet att hantera flera system
  • IT-förmåner som arbetar i DevOps-miljö och villagar för visum när det gäller att automatisera och dela av deras arbetsbelastning
  • Red Hat-certifierare är ingenjörer som är icke-aktuella eller som håller på att bli icke-aktuella och vill recertifiera som RHCE

Förkunskapskrav för din tentamen

  • Har antingen tagit både Red Hat System Administration I (RH124) och Red Hat System Administration II (RH134) eller RHCSA Rapid Track Course (RH199), eller har en arbetslivsservrarfarenhet som systemadministratör på Red Hat Enterprise Linux
  • Har tagit Red Hat System Administration III: Linux Automation (RH294) eller har Prisbar arbetslivserfarenhet
  • Granska målen för Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) examen (EX200)
  • Granska målen för Red Hat Certified Engineer (RHCE) (EX294)