Effektivitetsprogrammet

Vad: Beprövat program som hjälper servicegivare att förstå och behärska de specifika beteenden som bygger kundnöjdhet och effektivitet i kundmötet.

För vem: För dig som har en uppgift som till del består i att möta och bemöta människor.

Hur: Programmet är uppdelat på två kursdagar och tre individuella coaching sessioner. De individuella coaching sessionerna görs mellan och efter kursdagarna.

Varför: Innehåller alla tekniker era medarbetare behöver för att hantera alla kundsituationer effektivt, lätt och trevligt. Stärker självförtroendet.